ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg
โรงพยาบาลตากสิน เปิดประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 14

               วันนี้ (24 ก.ค. 60) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลิมอักษร โรงพยาบาลตากสิน นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "Taksin 4.0 ก้าวสู่ Smart Hospital " โดยมี นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมทั้ง คณะผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลตากสินเข้าร่วมประชุมฯ  ในการประชุมวิชาการครั้งนี้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา) มาบรรยายเรื่อง "รัชกาลที่ 9 พระผู้เป็นต้นแบบด้าน S-M-A-R-T"

รูปภาพและบรรยากาศในงาน