ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. ถวายสักการะ น้อมรำลึก วันมหิดล

         วันที่ 24 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร โดย นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และผู้บริหารในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จฯ พระบรมราชชนก บริเวณหน้าอาคารศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ซึ่งในวันที่ 24 กันยายนของทุกปี ตรงกับวันมหิดล อันเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขของไทย”  ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในกาลต่อมา เพื่อเป็นการถวายสักการะและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อปวงชนและวง การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา ขึ้นในวันที่ 24 กันยายนของทุกปี ซึงในปีนี้ได้มีตัวแทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน นำพวงมาลามาถวายสักการะเป็นจำนวนมาก

จากนั้น คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย จึงเดินทางเพื่อเป็นร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บริเวณหน้าอาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
รูปภาพและบรรยากาศในงาน