ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ส่งเสริมการวิจัย สนพ.

           วันที่ 24 พ.ย. 58 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยสำนักการแพทย์ โดยมีคณะกรรมและบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม โดยมีโครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาจำนวน 2 เรื่อง 1.สมรรถนะสำหรับหัวหน้าเวร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง 2.ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบเข้มงวด โรงพยาบาลตากสิน ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้