ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

          วันที่ 24 พ.ย. 60 เวลา 13.30 น. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 5/2560 โดยมี คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การร่างแผนพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักการแพทย์ (แผน 4 ปี) และการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคุณภาพของสำนักการแพทย์ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย ขอบเขตการทำงานของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน