ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

          วันนี้ (24 พ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง (ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ) ผู้แทนจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ผู้แทนจากโรงพยาบาลแม่โซนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในสังกัดฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเรื่อง การตรวจประเมินความพร้อมของโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิที่แสดงความจำนงเข้าร่วมปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร และการจัดทำแผนซ้อมปฏิบัติการทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัยของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน