ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำสำนักการแพทย์

           วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุม คณะอนุกรรมการสามัญประจำสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นางสาวศิริวัฒน์ มโนธรรม (อ.ก.ก. สามัญประจำสำนักการแพทย์) นายจำเริญ ศิริพงศ์ติกานนท์ (อ.ก.ก. สามัญประจำสำนักการแพทย์) นายศิวรัตน์ สุวรรณกาศ (อ.ก.ก. สามัญประจำสำนักการแพทย์) ผู้แทนสำนัก ก.ก. และบุคลากรในสังกัดฯที่เกี่ยวข้อเข้าร่วมประชุม เรื่อง การโอนข้าราชพลเรือนสามัญมาเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯและโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ตำแหน่งว่างของสายงานแพทย์ สายงานพยาบาลวิชาชีพและสายงานทั่วไป ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้