ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รองปลัดฯ วันทนีย์ นำทีมแพทย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

          พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดปรุงเทพมหานคร นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสายวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ The Annual Assembly 2017 Hospice & Palliative Care (AAHPM & HPNA) ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 60 ประเทศ มีการนำเสนอเนื้อหาความรู้ด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย การวางแผนพัฒนาคุณภาพ และการนำเสนอผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงการวางแผนร่วมกับครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

           พญ.วันทนีย์ กล่าวว่า การมาร่วมประชุมครั้งนี้ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมแบบองค์รวม (Holistic Care) โดยต้องการให้ กทม. มี BMA Palliative Care Team เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณค่าจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องค่ะ

           นพ.สมชาย เพิ่มเติม เพื่อนำเทคนิคและวิธีการมาพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเป็นระบบในทุกโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรูปแบบแนวทางดำเนินให้เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาล และการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
รูปภาพและบรรยากาศในงาน