ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ผอ.สนพ. มอบนโยบายการบริหารฯ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์

           วันที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 09.00 น. นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เข้ามอบนโยบายการบริหารงานสำนักการแพทย์ ประจำปี 2559 ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ พร้อม นางลัดดา หุยประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์(ฝ่ายบริหาร) และคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้