ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กิจกรรมฝึกปฏิบัติสมาธิ สนพ.

วันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น. ตัวแทนบุคลากรของ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติสมาธิ เพื่อพัฒนาจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขานุการสำนักการแพทย์ ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

รูปภาพและบรรยากาศในงาน