ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา) เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานครครั้งที่11/2561  มีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย จำนวน4โครงการ พร้อมการเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง  ณ  ห้องประชุมแพทยพัฒน์  ชั้น5  อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน