ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

Fit & Ferm “กินอย่างไร ไร้โรค ลดอ้วน”

วันที่ 25 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ จัดโครงการ สพบ. Fit & Ferm “กินอย่างไร ไร้โรค ลดอ้วน” มี พญสุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นประธานเปิด และ พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ในโครงการได้รับเกียรติจาก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายเรื่อง เทคนิคในการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มาบรรยายเรื่อง อันตรายจากโรคอ้วน มาเป็นวิทยากร พร้อมด้วยการ ทำพันธะสัญญาใจ จากโรงพยาบาลตากสิน

รูปภาพและบรรยากาศในงาน