ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมบริหาร สำนักการแพทย์

           วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น. นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 7/2559 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการกอง เลขานุการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมหารือเรื่อง เงินกองทุนประกันสังคม การพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของสำนักการแพทย์ การพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานห้วงเวลาของสำนักการแพทย์ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้