ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. เปิด OPD รพ.คลองสามวา ทางเลือกใหม่ฝั่งตะวันออก

         พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา สังกัดสำนักการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ นำโดย นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.               ณ โรงพยาบาลคลองสามวา ถนนไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
           กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง      เพื่อผลักดันให้พี่น้องประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นมหานครแห่งสุขภาพที่เข้มแข็ง และในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออกมีสถานพยาบาลของรัฐให้บริการไม่ครอบคลุมพื้นที่ โรงพยาบาลคลองสามวา จึงเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้แสดงเจตนาในการบริจาคที่ดิน 2 รายคือ นายใย-นางเพ็ญแข ลิ่มทอง และนางประดับ โกมุท จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่ ผ่านพระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหา วีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เป็นผู้รับมอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ครอบคลุมพื้นที่เขตคลองสามวา สายไหม บางเขน คันนายาว หนอกจอก มีนบุรี และ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รวมประชากรที่จะได้รับประโยชน์จากการบริการทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวนกว่า 1,124,530 คน

          อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา ประกอบด้วย อาคารชั้นเดียว ยกใต้ถุนสูง 2 เมตร กว้าง 18 เมตร ยาว 49 เมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,790 เมตร ลานจอดรถบนอาคารอกว้าง 18 เมตร ยาว 26 เมตร  เพื่อเป็นของขวัญจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก่ประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลคลองสามวา
รูปภาพและบรรยากาศในงาน