ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

เตรียมจัดทำคู่มือ Best Practice

          วันที่ 25 พ.ย. 59 เวลา 09.00 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมเตรียมจัดทำคู่มือพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดฯ ด้านการป้องกันปอดอักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจ (VAP) ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน