ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. จัดอบรมดูแลผู้สูงวัยในระยะยาว

           วันที่ 26 ม.ค. 59 เวลา 9.00 น. ดร.ผุสดี ตามไท (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ประธานพิธีเปิดการอบรมดูแลผู้สูงวัยในระยะยาว (Long Term Care) โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรจาก สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธีเปิด

           กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และการฟื้นฟูสุขภาพ ประกอบการได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ร่วมมือกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ พ.ศ.2549 นับเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี โดยมีนโยบายให้ความร่วมมือกันซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ดังนั้น สำนักการแพทย์จึงได้จัดอบรมครั้งนี้ขึ้นมา ซึ่งการอบรมครั้งนี้รับเกียรติจากวิทยากรชำนาญการเฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุจากจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุในระยาว โดยในวันที่ 26 และ 28 ม.ค. 59 จะเป็นการบรรยาย และอภิปราย ที่ ห้องประชุมสุนทรนนท์ ชั้น 6 โรงพยาบาลตากสิน และ ในวันที่ 27 ม.ค. 59 จะเป็นการศึกษาดูงานที่ ชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม และชุมชนเคหะธนบุรี 3 เขตบางขุนเทียน
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้