ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สุดยอด ปลัดฯกทม. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2 สถาบัน

           เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 59 นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นำคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้าแสดงความยินดีกับท่านปลัดกรุงเทพมหานคร (นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ) ปลัดฯ กทม.คนแรกที่มาจากสายแพทย์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2 สถาบัน ได้แก่
รางวัลแรก (4 ม.ค. 59) จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิตเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป โดยในปี 2558 ได้มีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร” ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 10 ท่าน โดย 1 ใน 10 ท่านที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ (ปลัดกรุงเทพมหานคร) ศิษย์เก่าของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (MPHM) รุ่นที่ 12 ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 โดยท่านถือเป็นปลัดกรุงเทพมหานครคนแรกที่มาจากสายแพทย์

รางวัลที่สอง(24 ม.ค. 59) จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเกียรติคุณ มอบโล่ พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ โดยพิจารณาผู้มีคุณสมบัติดีเด่นสมควรแก่การยกย่อง และประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกปี ได้มีมติมอบรางวัล “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2558 สาขาบริหารรัฐกิจ”
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้