ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

1 st APAGE INTERNATIONAL NOTES WORKSHOP

          วันที่ 26 มีนาคม 2561  08.15 น. นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีงาน 1 st APAGE INTERNATIONAL NOTES WORKSHOP การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผลนานาชาติ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ชั้น8 ศูนย์ BMEC อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผลนานาชาติเป็นครั้งแรก มีแพทย์จากประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุม อาทิเช่น ประเทศไต้หวัน จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จอร์แดน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย โดยมี Prof. Chyi Long Lee ประธานสมาคม The Asia-Pacific Association for Gynecologic and Minimally Invasive Therapy เป็นผู้ดำเนินการสอนและฝึกอบรมร่วมกับคณาจารย์ของศูนย์ BMEC ระยะเวลาจัดงาน 3วัน ณ ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ชั้น 8 ระหว่างวันที่25-27 มีนาคม 2561 นับเป็นความภูมิใจของรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์  

รูปภาพและบรรยากาศในงาน