ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. ติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

วันที่ 26 เม.ย. 61 นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล โดยในช่วงเช้าเป็นการเข้าตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลตากสิน และ ช่วงบ่ายเป็นการตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน