ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

เข้ารับตำแหน่งใหม่ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร

          ช่วงบ่ายของ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางสาวสุภาพร กรลักษณ์,นายยลชัย จงจิระศิริ,นางสิรินาถ เวทยะเวทิน,นายชัยยศ เด่นอริยะกูล,นายขจร อินทรบุหรั่น เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักการแพทย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร จากนั้น เข้ารายงานตัวพร้อมมอบพวงมาลัย แก่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) นายพิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นายสมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นายชาลี วชิรศรีสุนทรา (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นายสุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ณ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และ อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน