ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำสำนักการแพทย์

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา) เป็นประธานประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นพ.สมชาย จึงมีโชค) เลขานุการสำนักการแพทย์(นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ) และ คณะอนุกรรมการสามัญ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำสำนักการแพทย์ ครั้งที่2/2561 ระเบียบวาระเรื่อง ขอความเห็นชอบดำเนินการโครงการฯ เพื่อส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน และส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์   ณ  ห้องประชุมแพทยพัฒน์  ชั้น5  อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน