ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สาธารณสุข ประจำสภากทม. เข้าเยี่ยมชม รพก.

          เช้าของวันที่ 27 ก.พ. 60 เวลา 9.30 น. นายพรชัย เทพปัญญา (ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข ประจำสภากรุงเทพมหานคร) พร้อมคณะฯ เข้ารับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงพยาบาลกลาง และการเตรียมความพร้อมของโครงการ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ โดยมี พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง) และคณะทำงานให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนี้ นายพรชัยและคณะฯ ได้เยี่ยมชม ศูนย์ Lasik ศูนย์ส่องกล้อง และคลินิกพิเศษ ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง โดยโรงพยาบาลกลาง จะนำร่อง 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ ในศูนย์ Lasik ศูนย์ส่องกล้อง และคลินิกพิเศษ ก่อนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านกฎหมายและพิจารณาเสนอข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ เป็นระบบการจัดบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษเพิ่มอีก 1 ระบบในโรงพยาบาลของรัฐบาลที่มีการบริการที่ให้ความสะดวก สบาย รวดเร็ว เทียบเท่าหรือดีกว่าโรงพยาบาลเอกชน (Premium Service in Public Organization) โดยผู้ป่วยสามารถเลือกได้ว่าจะรับบริการสุขภาพในระบบบริการสุขภาพหรือระบบบริการสุขภาพแบบพิเศษ ซึ่งดารเข้ารับการบริการในการบริการสุขภาพในรูปแบบพิเศษ จะมีค่าบริการที่สูงกว่าปกติ แต่ยงคงต่ำกว่าเอกชน
รูปภาพและบรรยากาศในงาน