ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วย นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง) พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหารทางการแพทย์) นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ (เลขานุการสำนักการแพทย์) นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง (ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ) นำข้าราชการ บุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ณ ลานหน้าอาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน