ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริการการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 11

           วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริการการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 11” โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์
สำหรับการอบรมครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานเพราะเป็นงานที่จะต้องเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติเพื่อผลักดันนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรไปสู่ความสำเร็จ พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงาน และพัฒนาทัศนคติ ได้อีกด้วย

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้