ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม.ลงนามคุณธรรม สัญญาจ้าง รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 2.9 พันล้าน

           MOU : วันที่ 27 มิ.ย. 59 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน “พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมและสัญญาจ้าง โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน” งบประมาณ 2,990 ล้าน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมีนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลัดกทม. และนายประสาร พิทักษ์วรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธากทม. ร่วมลงนาม คณะผู้บริหารกทม.และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ นำโดย นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้บริการทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค เน้นการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยโครงการก่อสร้างประกอบด้วย 1.อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 2.อาคารหอพักผู้ป่วย 268 เตียง 3.อาคารพักฟื้นผู้สูงอายุ 32 เตียง รวมทั้งสิ้น 300 เตียง 4.อาคารหอพักบุคลากร 5.อาคารบริการงานระบบ 6.อาคารสถานที่ซ่อมบำรุง 7.อาคารแก๊สทางการแพทย์ และ 8.อาคารพักขยะรวมถึงงานก่อสร้างพระและงานภูมิสถาปัตย์ โดย กทม.ได้จัดจ้างด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด มหาชน เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างบนที่ดิน ซึ่งได้รับการบริจาคจากคุณพรทิพย์ วงศ์ศิริเดช และคุณอุไรศรี คนึงสุขเกษม รวมเนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา ใช้ระยะเวลา 1,080 วัน วงเงิน 2,990 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เพิ่มเติม สำหรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางขุนเทียน เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพ โดยเฉพาะเน้นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งในอีก 3 ปี คาดว่าในประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จึงถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มที่ โครงการนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยสำหรับคนทุกช่วงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขณะนี้ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกในอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้