ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ผู้ตรวจราชการฯ เข้าตรวจเยี่ยม สนพ.

           วันที่ 27 พ.ย. 58 เวลา 9.30 น. นายพิชญา นาควัชระ (หัวหน้าตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 2) พร้อมคณะผู้ตรวจฯ เข้าตรวจราชการสำนักการแพทย์
โดยมีนางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์
ชั้น 5 สำนักการแพทย์

           นายพิชญาฯ แจ้งแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 และรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการฯ จากการตรวจราชการในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งยังให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้