ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. จัดอบรมดูแลผู้สูงวัยในระยะยาว

           วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. ดร.ผุสดี ตามไท (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ประธานในการปิดโครงการ การอบรมดูแลผู้สูงวัยในระยะยาว (Long Term Care) โดยมี นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีปิด
            ดร.ผุสดีฯ ยังกล่าวขอบคุณ ทีมวิทยากรชำนาญการเฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุจากจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุในระยาว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะข้อที่ต้องแก้ไข เพื่อที่จะพัฒนาระบบผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชากรผู้สูงอายุที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ต่อไป

            จากนั้น นางกิตติยาฯ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณให้แก่ ทีมวิทยากรฯ จากจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และในช่วงเวลา 11.30 น. นางกิตติยาฯ นำทีมวิทยากรฯ จากจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าดูงานที่ ศูนย์กายภาพบำบัด อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร ชั้น 5 และ Stroke Unit ชั้น 12 โรงพยาบาลตากสิน
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้