ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

เตรียมพร้อมส่งชิงชัย กีฬา กทม.60

          เช้านี้ (28 ก.พ.60) ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์ : นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยกีฬา สำนักการแพทย์ เพื่อมอบนโยบายพร้อมติดตามการดำเนินโครงการกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560
นพ.พิชญา แจ้งว่า ในปี 2560 งดการแข่งขันกีฬาภายในไปก่อน เนื่องจากทาง กทม.มีการจัดแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2560 และเริ่มรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 ณ กองการกีฬา จับสลากแบ่งสายกีฬาประเภททีม และรับโปรแกรมการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา

          นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวเพิ่ม การแข่งขันแบ่งเป็น 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา แชร์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล และหมากรุกไทย โดยแบ่งผู้รับผิดชอบดูแลจัดส่งนักกีฬา ดังนี้ ฟุตบอล(รพ.เจริญกรุงประชารักษ์) บาสเกตบอล(รพ.กลาง) ฟุตซอล(รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) เทเบิลเทนนิส(รพ.เวชการุณย์รัศมิ์) แชร์บอล หญิง(รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร) เปตอง(รพ.ตากสิน) กรีฑา(รพ.ราชพิพัฒน์ และรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน) แบดมินตัน(รพ.เจริญกรุงประชารักษ์) ตะกร้อ(รพ.ตากสิน) และหมากรุกไทย(รพ.กลาง)
รูปภาพและบรรยากาศในงาน