ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานประชุม พร้อม พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่8/2561  ณ  ห้องประชุมแพทยพัฒน์  ชั้น5 อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน