ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 61 เวลา 9.00 น. นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธาน พร้อมด้วย พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ของ นักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย มีตัวแทนนักศึกษาแพทย์ กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย นำสวดไหว้ครู (ปาเจราจริยา โหติ คุณุตตรานุสาสกา) ผู้แทนนักศึกษานำพานพุ่ม ดอกไม้ไหว้คารวะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และนักศึกษามอบกรวยดอกไม้สดบูชาครูแก่คณาจารย์ พร้อมร่วมกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระคุณครู เพลงพระคุณที่สาม และเพลงประจำสำนักวิชา พร้อมกันนี้ นพ.ชาลีฯ และ นพ.นพดลฯ ยังให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ อาจารย์แพทย์ดีเด่นและนักศึกษาแพทย์ดีเด่น จากนั้นประธาน (นพ.ชาลีฯ) ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและเจิมหนังสือเรียน 
พร้อมร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
#สำนักการแพทย์ #MSD #กรุงเทพมหานคร
>>สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่
https://msdhealthinfo.wordpress.com

รูปภาพและบรรยากาศในงาน