ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ.ลงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่หน่วยแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

          วันนี้ (29 ม.ค.59) นายเกรียงพล พัฒนรัฐ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง (ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร) ลงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่หน่วยแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

รูปภาพและบรรยากาศในงาน