ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานพิธีเปิด “ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมี พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้าร่วมงาน โดยในพิธีมีการชม วีดิทัศน์แนะนำศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ต่อจากนั้นมีการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จากคณะอาจารย์ 5 ท่าน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถาม ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน