ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย

                 สำนักการแพทย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักการแพทย์ ในวันที่ 30 มี.ค. 60 เวลา 9.00 น. โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในโครงการนี้มี ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักการแพทย์เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร จ.ส.ต.คำนึง เพขรศรี (พนักงานดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน สถานีดับเพลิงพญาไท) มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การเกิดเพลิงไหม้ การดับเพลิงประเภทต่างๆ และการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้น ณ ห้องประชุมทิพยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน