ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 8

           วันที่ 30 พ.ค. 59 เวลา 9.00 น. ดร.ผุสดี ตามไท (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ประธานพิธีเปิด “ การฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 8 (บพส.8) ” โดยมี นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์และผู้เข้าร่วมอบรม ให้การตอนรับ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

           วัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสายงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสังกัดสำนักการแพทย์ และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือกำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งบริหารในโอกาสต่อไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม ได้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการบริหารการสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้