ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน

          วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วย นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.ขจร อินทรบุหรั่น (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม (เลขานุการสำนักการแพทย์) พร้อมข้าราชการ บุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ณ ลานหน้าอาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน