ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ ของสำนักการแพทย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ครั้งที่4/2561 การนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์  ด้านงานพัฒนาหลักสูตร  ด้านงานพัฒนาอาจารย์ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านงานประเมินผลการศึกษา ด้านงานกิจการนักศึกษา ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านงานการศึกษาหลังปริญญา ร่วมทั้งเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในการผลิตแพทย์ในอนาคต  เป็นต้น   ณ  ห้องประชุมแพทยพัฒน์  ชั้น5  อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน