ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

นำเสนอรายงานการศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์สำนักการแพทย์ นำเสนอรายงานการศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่1 (บปส.1) มีการนำเสนอรายงานการศึกษาดูงาน ในกรุงเทพมหานคร ของภาครัฐ และเอกชน  การรายงานการศึกษาดูงานต่างจังหวัด ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐทางการแพทย์ของจังหวัดระนอง ร่วมทั้งการรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศทางการแพทย์ในเมืองที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การลงพื้นที่พร้อมทั้งนำมาพัฒนาการบริหารงานของสำนักการแพทย์ต่อไปในอนาคต  ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์   ชั้น5  อาคารสำนักการแพทย์
รูปภาพและบรรยากาศในงาน