ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รพต. สนพ. ร่วมกับ มลฑลทหารบกที่ 11 ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักการแพทย์ โดย โรงพยาบาลตากสิน นำทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วย นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน) เดินทางไปจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มณฑลทหารบกที่ 11 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคโลหิต โดยมี พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ (ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11) นำทีมนายทหาร มากกว่า 150 นาย ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ ในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน สถานการณ์ขาดแคลนในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครต้องการเลือด เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการสำรองเลือดทางสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ให้โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 แห่ง (รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์) เปิดรับบริจาคเลือดได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานธนาคารเลือดดังนี้
1.โรงพยาบาลกลาง 0-2220-8000
2.โรงพยาบาลตากสิน 0-2437-0123
3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 0-2289-7772
ผู้ต้องการบริจาคเลือดควรเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง และต้องมีสุขภาพแข็งแรงทั้งนี้สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติเป็นต้น

รูปภาพและบรรยากาศในงาน