ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สำนักการแพทย์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธาน  พร้อมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่2/2561  มีการนำเสนอความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของสำนักการแพทย์ การรายงานข้อมูลสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานแถลงพิธีเปิดโครงการพบหมอภายใน 60 นาที (BFC) การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  เป็นต้น  ณ  ห้องประชุมแพทยพัฒน์  ชั้น5  อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน