ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. จัดสัมมนาวิชาการ “พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน”

          วันนี้ (31 ต.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (ครั้งที่ 2) โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) นพ.สมชาย จึงมีโชค (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และบุคลากรในด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมงาน ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค

          ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ ได้มีแนวคิดพัฒนาระบบงานที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระยะยาว เพื่อเป็นหลักประกันในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ การทราบตำแหน่งที่แน่นอนของที่เกิดเหตุจากผู้แจ้งเหตุ ตำแหน่งของชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ศูนย์รับแจ้งเหตุประสานเลือกชุดปฏิบัติที่เหมาะสมและใกล้จุดเกิดเหตุ ความชำนาญเส้นทางการจราจรในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุและหน่วยปฏิบัติการ สภาพการจราจร สภาพอากาศ จำนวนของหน่วยบริการในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลในระบบที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (Real time) ในการสนับสนุนและบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการว่าจ้าง บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ในวงเงิน 36,330,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ Web base Application ในการรับแจ้งเหตุ และประสานงาน สั่งการเลือกชุดปฏิบัติการใกล้จุดเกิดเหตุ ให้เข้าถึงผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยระบบนำทาง GPS ในการแนะนำเส้นทางและสภาพการจราจรที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน” ได้ดำเนินการใกล้เสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนในระยะเวลาอันใกล้
รูปภาพและบรรยากาศในงาน