สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประจำเดือน กรกฎาคม 2561
10 ก.ค.61
 
20 ก.ค.61  
10 ก.ค.61  
18 ก.ค.61  
4 ก.ค.61  
5 ก.ค.61  
ประจำเดือน มิถุนายน 2561  
26 มิ.ย.61  
16 มิ.ย. 61  
25 มิ.ย61
 
19 มิ.ย.61  
19 มิ.ย.61  
19 มิ.ย.61  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
23 พ.ค 61  
31 พ.ค.61  
7 พ.ค.61  
ประจำเดือน เมษายน 2561  
6 เม.ย.  
7 เม.ย.  
9 เม.ย.61  
2 เม.ย.61  
 
 
 
ประจำเดือน มีนาคม 2561  
30 มี.ค.61  
27 มี.ค61
 
16 มี.ค.61  
16 มี.ค.61  
20 มี.ค.61  
12 มี.ค.61
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
28 ก.พ.61
 
   
27 ก.พ.61
 
21 ก.พ.61  
14 ก.พ.61  
12 ก.พ.61  
8 ก.พ.61  
7 ก.พ.61  
6 ก.พ.61  
ประจำเดือน มกราคม 2561  
31 ม.ค.61  
11 ม.ค.61  
   
10 ม.ค.61
 
   
   
ประจำเดือน ธันวาคม 2560  
18 ธ.ค.60
 
   
7 ธ.ค.60
 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  
20 พ.ย.60
 
7 พ.ย.60  
   
ประจำเดือน ตุลาคม 2560  
30 ต.ค.60  
25 ต.ค.60  
12 ต.ค.60
 
9 ต.ค.60
 
ประจำเดือน กันยายน 2560  
25 ก.ย.60  
21 ก.ย.60
 
20 ก.ย.60
 
 
18 ก.ย.60
6 ก.ย.60
24 ส.ค.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ส.ค.60
 
 
 
 
 
 
 
6 ส.ค.60
 
 
 
 
 
 
 
4 ส.ค.60
 
 
26 ก.ค.60
 
 
 
 
 
 
 
18 ก.ค.60
 
 
 
 
13 ก.ค.60
 
 
 
6 ก.ค.60
 
 
 
 
28 มิ.ย.60
 
 
16 มิ.ย.60
 
14 มิ.ย.60
 
 
 
25 พ.ค.60
 
 
 
 
 
16 พ.ค.60
 
 
 
 
 
 
9 พ.ค.60
 
 
 
27 เม.ย.60
 
 
 
 
 
 
 
18 เม.ย.60
 
 
7 เม.ย.60
 
  30 มี.ค.60
 
 
 
 
16 มี.ค.60
 
 
13 มี.ค.60
 
6 มี.ค.60
 
 
 
 
21 ก.พ.60
 
 
 
 
3 ก.พ.60
 
 
 
18 ม.ค.60
 
 
 
 
 
11 ม.ค.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 ธ.ค.59
 
 
22 ธ.ค.59
 
 
16 ธ.ค.59
 
 
9 ธ.ค.59
 
 
 
 
1 ธ.ค.59
 
 
 
 
 
 
23 พ.ย.59
 
 
 
 
11 พ.ย.59
 
 
 
 
 
 
 
 
4 พ.ย.59
 
 
31 ต.ค.59
 
 
 
21 ต.ค.59
 
 
 
 
  12 ต.ค.59
 
 
 
3 ต.ค.59
 
26 ก.ย.59
 
 
 
19 ก.ย.59
 
 
 
 
 
 
 
 
9 ก.ย.59
 
 
 
 
 
 
5 ก.ย.59
 
 
 
23 ส.ค.59
 
 
 
 
 
 
18 ส.ค.59
 
 
9 ส.ค.59
 
 
 
 
 
 
 
3 ส.ค.59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 ก.ค.59
 
 
 
 
22 ก.ค.59
 
 
15 ก.ค.59
 
 
 
 
7 ก.ค.59
 
 
 
 
 
 
1 ก.ค.59
 
 
23 มิ.ย.59
 
15 มิ.ย.59
 
 
 
 
 
13 มิ.ย.59
 
 
 
6 มิ.ย.59
 
 
 
31 พ.ค.59
 
 
 
 
19 พ.ค.59
 
 
16 พ.ค.59
 
 
4 พ.ค.59
 
 
 
 
3 พ.ค.59
 
 
 
28 เม.ย. 59
 
 
 
 
20 เม.ย. 59
 
 
 
4 เม.ย. 59
 
 
 
30 มี.ค. 59
 
23 มี.ค. 59
 
 
 
 
16 มี.ค. 59
 
7 มี.ค. 59
 
2 มี.ค. 59
 
 
26 ก.พ. 59
 
 
 
 
19 ก.พ. 59
 
 
 
 
8 ก.พ. 59
 
3 ก.พ. 59
 
  29 ม.ค. 59
 
 
25 ม.ค. 59
 
14 ม.ค. 59
 
 
11 ม.ค. 59
 
 
 
 
 
22 ธ.ค. 58
 
 
17 ธ.ค. 58
 
 
 
 
8 ธ.ค. 58
 
 
2 ธ.ค. 58
 
 
 
 
26 พ.ย.58
 
 
23 พ.ย.58
 
 
 
 
 
 
 
 
18 พ.ย.58
 
 
 
 
 
12 พ.ย.58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 พ.ย.58
 
5 พ.ย.58
 
 
 
 
 
2 พ.ย.58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 ต.ค.58
 
22 ต.ค.58
 
 
 
 
12 ต.ค.58
 
9 ต.ค.58
 
 
 
 
5 ต.ค.58
 
 
 
 
29 ก.ย.58
 
 
 
 
 
 
22 ก.ย.58
 
 
17 ก.ย.58
 
 
 
 
11 ก.ย.58
 
 
 
9 ก.ย.58
 
 
 
 
 
4 ก.ย.58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ก.ย.58
 
 
 
 
 
 
 
 
28 ส.ค.58
 
 
 
25 ส.ค.58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18 ส.ค.58
 
 
 
 
 
 
13 ส.ค.58
 
 
 
 
 
 
 
7 ส.ค.58
 
 
 
 
 
 
3 ส.ค.58
 
 
28 ก.ค.58
 
 
22 ก.ค.58
 
 
20 ก.ค.58
 
 
 
 
 
15 ก.ค.58
 
 
 
 
 
13 ก.ค.58
 
 
 
 
 
7 ก.ค.58
 
 
 
 
 
 
3 ก.ค.58
 
30 มิ.ย.58
 
 
 
25 มิ.ย.58
 
 
 
 
23 มิ.ย.58
 
 
 
 
 
 
18 มิ.ย.58
 
 
 
09 มิ.ย.58
 
 
 
 
 
09 มิ.ย.58
 
 
 
 
 
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ราย
 
 
 
06 มิ.ย.58
 
 
 
 
02 มิ.ย.58
 
 
29 พ.ค.58
 
 
 
21 พ.ค.58
 
 
 
 
 
18 พ.ค.58
 
 
 
11 พ.ค.58
 
 
 
 
 
7 พ.ค.58
 
 
 
 
 
6 พ.ค.58
 
 
29 เม.ย.58
 
 
 
 
 
27 เม.ย.58
 
 
 
22 เม.ย.58
 
 
 
17 เม.ย.58
 
 
 
 
10 เม.ย.58
 
 
 
3 เม.ย.58
 
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจตาเห็นภาพสามมิติ ชนิดปรับลำแสงได้ จำนวน 1 เครื่อง
1 เม.ย.58
 
25 มี.ค.58
 
 
 
23 มี.ค.58
 
19 มี.ค.58
 
 
 
 
 
16 มี.ค.58
 
13 มี.ค.58
 
 
11 มี.ค.58
 
 
3 มี.ค.58
 
 
 
25 ก.พ.58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 ก.พ.58
 
 
 
 
 
12 ก.พ.58
 
 
 
 
9 ก.พ.58
 
 
 
 
 
4 ก.พ.58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ก.พ.58
 
 
 
 
 
 
 
30 ม.ค.58
 
 
 
26 ม.ค.58
 
 
 
 
 
 
 
 
23 ม.ค.58
 
20 ม.ค.58
 
 
16 ม.ค.58
 
 
15 ม.ค.58
 
 
 
 
 
 
 
13 ม.ค.58
 
 
 
 
สอบราคาซื้อระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 
9 ม.ค.58
 
 
 
6 ม.ค.58
 
30 ธ.ค.57
 
 
 
 
29 ธ.ค.57
 
 
25 ธ.ค.57
 
 
 
22 ธ.ค.57
 
 
 
 
 
 
 
18 ธ.ค.57
 
 
16 ธ.ค.57
 
 
 
12 ธ.ค.57
 
 
9 ธ.ค.57
 
 
3 ธ.ค.57
 
 
 
 
1 ธ.ค.57
 
 
 
 
 
 
27 พ.ย.57
 
 
 
 
 
24 พ.ย.57
 
20 พ.ย.57
 
 
 
18 พ.ย.57
 
 
 
14 พ.ย.57
 
 
12 พ.ย.57
 
 
 
 
 
 
10 พ.ย.57
 
 
 
7 พ.ย.57
 
 
 
 
3 พ.ย.57
 
 
30 ต.ค.57
 
 
 
27 ต.ค.57
 
 
 
 
 
22 ต.ค.57
 
 
 
 
 
21 ต.ค.57
 
 
15 ต.ค.57
 
 
 
 
10 ต.ค.57
 
 
7 ต.ค.57
 
 
 
 
3 ต.ค.57
 
 
1 ต.ค.57
 
 
29 ก.ย..57
 
 
 
23 ก.ย..57
 
 
 
18 ก.ย..57
 
 
 
 
 
 
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด จำนวน 2 เครื่อง
16 ก.ย..57
 
 
10 ก.ย..57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 ก.ย..57
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ก.ย..57
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ก.ย..57
 
 
28 ส.ค.57
 
 
 
 
 
26 ส.ค.57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ส.ค.57
 
13 ส.ค.57
 
 
 
8 ส.ค.57
 
6 ส.ค.57
 
 
สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง (ยกเลิกประกาศ)
 
31 ก.ค.57
 
 
24 ก.ค.57
 
22 ก.ค.57
 
 
 
สอบราคาซื้อเครื่องให้ยาระงับปวดทางหลอดเลือดดำแบบกระบอกฉีดยา จำนวน 1 เครื่อง
17 ก.ค.57
 
 
15 ก.ค.57
 
 
4 ก.ค.57
 
 
 
1 ก.ค.57
 
 
27 มิ.ย.57
 
 
25 มิ.ย.57
 
19 มิ.ย.57
สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 1,000 เล่ม
10 มิ.ย.57
 
3 มิ.ย.57
 
28 พ.ค.57
 
 
26 พ.ค.57
สอบราคาจัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง
สอบราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Gloves) จำนวน 3 รายการ
20 พ.ค.57
 
15 พ.ค.57
 
 
 
2 พ.ค.57
 
 
 
30 เม.ย.57
 
 
 
25 เม.ย.57
 
19 เม.ย.57
 
17 เม.ย.57
 
 
 
 
 
 
 
11 เม.ย.57
 
 
4 เม.ย.57
 
 
 
 
3 เม.ย.57
 
 
 
28 มี.ค.57
 
13 มี.ค..57
 
 
 
 
 
 
10 มี.ค..57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 มี.ค..57
 
 
 
 
 
4 มี.ค..57
 
 
26 ก.พ.57
 
 
 
24 ก.พ.57
 
 
21 ก.พ.57
13 ก.พ.57
 
11 ก.พ.57
 
 
 
7 ก.พ.57
 
 
5 ก.พ.57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 ม.ค.57
 
 
 
27 ม.ค.57
 
 
23 ม.ค.57
 
 
 
 
21 ม.ค.57
 
17 ม.ค.57
 
 
 
 
 
14 ม.ค.57
 
10 ม.ค.57
 
 
 
 
 
8 ม.ค.57
 
 
27 ธ.ค.56
 
 
 
 
 
26 ธ.ค.56
 
 
 
 
 
24 ธ.ค.56
 
 
 
20 ธ.ค.56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 ธ.ค.56
 
 
 
 
 
 
6 ธ.ค.56
  สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนวอลเปเปอร์ ซ่อมแซมห้องตรวจโรค ห้องน้ำห้องตรวจโรค ห้องให้คำปรึกษาโรคเรื้อรัง และติดตั้งเคาน์เตอร์ ตู้ลอย
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
4 ธ.ค.56
 
 
28 พ.ย. 56
 
26 พ.ย. 56
 
 
 
22 พ.ย. 56
 
 
 
21 พ.ย. 56
 
 
 
 
 
 
 
14 พ.ย. 56
 
 
 
12 พ.ย. 56
 
7 พ.ย. 56
 
 
 
4 พ.ย. 56
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำประปา อาคารอเนกประสงค์
  สอบราคาจ้างเหมาทำอ่างล้างมือแพทย์และอ่างล้างอุปกรณ์ ของห้องสวนหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา่รักษ์
  สอบราคาซื้อเครื่องเขียนแบบโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ (C-Bus Lighting Control) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
31 ต.ค..56
  สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตปรับแรงดันอากาศเข้า-ออก ภายในปอดและเครื่องผสมอากาศ มีถาดเอกซเรย
์ในตัวและมี เครื่องวัดออกซิเจนภายในเลือดโดยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยระบบไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด
  สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ภาควัดความอิ่มตัวของออกซเจนในเลือด และภาควัดความดันโลหิต
ชนิด ภายนอก จำนวน 1 เครื่อง
24 ต.ค..56
  สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง
สอบราคาจ้างเหมาทำถุงหูหิ้วแบบมีตราและถุงพลาสติกใส่ขยะ ชนิดย่อยสลาย จำนวน 6 รายการ
22 ต.ค..56
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ได้ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2
สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพประจำปี 2557 จำนวน 5,000 เล่น
สอบราคาซื้อเครื่องมือให้การรักษาด้วยความเย็น จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องต้มแผ่นประคบความร้อน จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ของส่วนราชการในสังกัด
สำนักการแพทย์ รวม 9 แห่ง
18 ต.ค..56
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ จำนวน 35 รายการ
สอบราคาซื้อเครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบมีท่อเสียบล้างภายใน ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
15 ต.ค..56
สอบราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตุผู้ป่วย จำนวน 13 เตียง
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือด โดยอัตโนมัติชนิดให้สารละลายและให้เลือดได้ 3 ช่องทางพร้อมกัน จำนวน 2 เครื่อง
สอบราคาซื้อรถเข็นเปลนอนสแตนเลส จำนวน 5 คัน
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ชุด
สอบราคาจัดซื้อตู้สำนักงานสำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทางนรีเวชกรรม จำนวน 1 ชุด
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทางสูติกรรม จำนวน 1 ชุด
สอบราคาซื้อตู้เก็บเกร็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 1 ตู้
สอบราคาซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
สอบราคาซื้อเตียงรอคลอดสามารถปรับเป็นเตียงคลอด จำนวน 2 เตียง
สอบราคาซื้อรถเข็นผู้ป่วย X-ray ผ่านได้ จำนวน 1 คัน
สอบราคาซื้อด้ามกรอฟัน จำนวน 4 รายการ
4 ต.ค..56
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทำแผล ,เย็บแผล, สวนปัสสาวะ ,กรรไกรและอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 1 ชุด
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์
รวม 9 แห่ง(ครั้งที่2)
สอบราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น MLT-D205E ขนาด 10,000 แผ่น จำนวน 230 กล่อง
                                                                                                                                                                อ่านทั้งหมด

 

mainCo
ntent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th