สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

  กำหนดการการสัมมนาวิชาการประจำปี
  ตารางการสัมมนาวิชาการประจำปี
  แบบฟอร์มประกวด Oral Presentation
  - รายชื่อผู้ประกวด
  แบบฟอร์มประกวด Poster Presentation
  - ลำดับ Poster
  แบบฟอร์มประกวดนวัตกรรม
  - ลำดับนวัตกรรม
  - เกณฑ์การตัดสินนวัตกรรม
 
ผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดผลงานนวัตกรรม ประเภทประดิษฐกรรม
“BMA Innovation Award 2017”
ในการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

1. นวัตกรรม ป๋าดัน ทันใจ ประจำปี 2560   / เอกสาร

2.นวัตกรรม LITHO Mobile ประจำปี 2560   / เอกสาร

3.นวัตกรรม SAWKNOCK เล็ก ใหญ่ ได้หมด และสดชื่น ประจำปี 2560   / เอกสาร

4.นวัตกรรม THE CODE ประจำปี 2560   / เอกสาร

5.นวัตกรรม เก้าอี้ไม่มีโอ๊ย ประจำปี 2560   / เอกสาร

6.นวัตกรรม เสาน้ำเกลือพยุงเดิน ประจำปี 2560   / เอกสาร

7.นวัตกรรม โมเดลช่วยสอน ประจำปี 2560   / เอกสาร

8.นวัตกรรม Moblie Cold V1.0 ประจำปี 2560   / เอกสาร

9.นวัตกรรม Easy Flu Bag ประจำปี 2560   / เอกสาร

10.นวัตกรรม Mask Chill Chill ประจำปี 2560   / เอกสาร

11. นวัตกรรม Roller Pack ประจำปี 2560   / เอกสาร

12.นวัตกรรม Plumber Steth ประจำปี 2560   / เอกสาร

13.นวัตกรรม กระเป๋าเอนกประสงค์ ประจำปี 2560   / เอกสาร

14.นวัตกรรม ขาเทียมที่เติมเต็ม End of Life ประจำปี 2560   / เอกสาร

15.นวัตกรรม มหัศจรรย์ผ้าพยุงหน้าท้อง Miracle abdominal support ประจำปี 2560   / เอกสาร

16. นวัตกรรม ผ้าอุ่นใจ ประจำปี 2560   / เอกสาร

17. นวัตกรรม สายรัดมัดใจ รพจ ประจำปี 2560   / เอกสาร

18.นวัตกรรม เครื่องมือตั้งระดับสายระบายน้ำในโพรงสมอง ประจำปี 2560   / เอกสาร

19. นวัตกรรม un plug easy  ประจำปี 2560   / เอกสาร

20. นวัตกรรม ที่กั้นเด็กตกเตียง ประจำปี 2560   / เอกสาร


mat


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th