วันที่ 25  พฤษภาคม  2561  สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และข้าราชการ บุคลากร สำนักการแพทย์ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ  บริเวณลานหน้าอาคารสำนักการแพทย์
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร