บอกกล่าวเล่าความ สัปดาห์นี้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ จากความคิดและฝีมือการประดิษฐ์โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ด้วย "เครื่องช่วยบำบัดข้อเข่า"

“ข้อเข่าเสื่อม”โรคที่เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อสึกกร่อน ทำให้เกิดความขรุขระที่ผิวข้อ สร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยเมื่อเคลื่อนไหวข้อเข่า ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ คนอ้วน และผู้ที่ทำงานหนัก โดยโรคนี้จะพบในหญิงมากกว่าชายถึง 3 เท่า การรักษาสามารถทำได้ทั้งให้ยาและการทำกายภาพบำบัด แต่แพทย์มักจะไม่แนะนำให้ใช้ยาเนื่องจากมีส่วนผสมของสารอันตราย ดังนั้น การรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดด้วยตนเอง จึงเป็นวิธีที่ประหยัดและปลอดภัย

ทีมนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย นายชนะภัย พุ่มมะเริง นายจีรพงษ์ สมพร นายพงศ์ศิริ คามพิมาย นายจินดามณี อรัญญา และนายธนากร กร่ำมะเริง ได้ร่วมกันคิดและผลิต “เครื่องช่วยบำบัดข้อเข่า” ขึ้น ซึ่ง “เอ้” นายพงศ์ศิริ คามพิมาย นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปีที่3เล่าว่า ตนและเพื่อนๆได้ไปดูงานที่โรงพยาบาลเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วย จึงมาพัฒนาอุปกรณ์บำบัดให้ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากอุปกรณ์ที่ให้ผู้ป่วยออกเเรงขยับเอง เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยไม่ต้องออกเเรงเคลื่อนไหว แต่ได้ผลจากการบำบัดที่เหมือนกัน

“เครื่องช่วยบำบัดข้อเข่า ประกอบด้วยไม้ด้านหน้ามีความกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร และสูง 13เซ็นติเมตร มีองศาการงอข้อเข่า 90-130 องศา น้ำหนัก 5 กิโลกรัม มีโครงสร้างภายในเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์ ใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ เป็นตัวขับเคลื่อน ต่อกับวงจรกลับทิศทางมอเตอร์ โดยใช้ลิมิตสวิทช์ เป็นตัวกำหนดระยะทางไปกลับ และใช้พลังงานจากไฟบ้าน 220 v เครื่องช่วยบำบัดข้อเข่านี้ ใช้งานโดยการนำขาของผู้รับการบำบัดวางบนที่รองขาของตัวเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่องโดยการกดสวิตซ์ สามารถเลือกระยะองศาการไปกลับของเครื่อง โดยมีอยู่ 3 ระดับ คือ 70 องศา 90 องศา และ110 องศา และปรับความเร็วการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับระดับความเจ็บปวดของผู้รับการบำบัดได้ ถ้าหากผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บปวดหรือเกิดอุบัติเหตุก็สามารถกดรีโมทคอนโทรล เพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง โดยจะมีสวิทซ์อยู่ 2 จุด คือ จุดหน้าเครื่องสำหรับผู้ดูแล และ จุดรีโมตคอนโทรลให้ผู้รับการบำบัดถือ เวลาที่เครื่องทำงานผู้รับการบำบัดจะรู้สึกตึงที่ขา เพราะเป็นการยืดหดของเส้นเอ็นเเละกล้ามเนื้อ ซึ่งจะเหมือนการออกกำลังกาย ”

เอ้ เล่าด้วยว่า จาการนำเครื่องช่วยบำบัดข้อเข่า ที่ทำขึ้นไปใช้กับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ขาอ่อนแรง ผู้ป่วยติดเตียง ที่งานกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา จำนาน 15 คน พบว่า สามารถช่วยบริหารข้อเข่าและข้อสะโพกเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวได้ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างก็มีความพึงพอใจ ว่าสามารถใช้งานได้จริงในการฟื้นฟูสมรรถภาพและมีความปลอดภัย

นี่คือ อีกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เด็กๆอาชีวศึกษาสามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์มาช่วยด้านการแพทย์ได้

ณัชชารีย์ วิเชียรรัตน์

  ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/645994
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร