? คลังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวสาร MSD


กิจกรรมทำบุญตักบาตร
อ่านต่อ
กิจกรรมฝึกปฏิบัติสมาธิ สำนักการแพทย์
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ

อ่านข่าวสาร MSD ที่เก่ากว่านี้

ข่าวสารสุขภาพ


ติดต่อ


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2224-2954, 0-2225-4986 เว็บไซต์ : www.msd.bangkok.go.th